Photo Gallery

EDENSC SPORT AWARDS 2016

WC LEGEND AWARDS 2012

ZOAR TWEEKAMPONTWIKKELINGSPROJEK SKOP AF

Zoar is ‘n redelik behoeftige plattelandse gemeenskap ongeveer 20 km vanaf Ladismith en 80km vanaf Oudtshoorn. Tenspyte van die afgesonderheid, lewer hierdie gemeenskap sportpersone en sportadministrateurs van gehalte. Hierdie gemeenskap gaan sit nie in sak en as en wag vir ander om sportontwikkeling vir hulle te doen nie. Hulle het bv ‘n aktiewe plaaslike sportraad gestig – die Zoar Sportraad – om hierdie sake te koordineer. Daar is 3 laerskole [Amalienstein, PJ Botha en Zoar] en die sekondêre leerders woon skole op Ladismith en Calitzdorp by. SWD Tweekamp het ‘n drieledige doelwit gestel vir hierdie besondere projek: • Een is die bekendstelling en ontwikkeling van tweekamp as ‘n sportkode in hierdie gebied, en • Tweedens die bevordering van waterveiligheid [deur die Sharkie-program] en • Derdens die ontwikkeling van spesifiek sportleierskap by hierdie atlete/leerders. Die skole is besoek en die projek is aan hulle verkoop. Daar is 10 leerders per skool deur elke skool se plaaslike sportorganiseerder en Zoar Sportraad geidentifiseer. Hierdie leerders moet hulle dan verbind tot die volle tydperk van die projek om die volhoubaarheid daarvan te verseker. By elke skool gaan ‘n kontakpersoon aangewys word – dit kan ook ‘n ouer wees. Hierdie persoon sal verseker dat hierdie leerders betyds en gereed is vir die oefensessies. Daar sal van die skole verwag word om die leerders een keer per week na Ladismith te vervoer waarvoor die skole vergoed sal word. Daar sal sover moontlik van geskikte plaaslike afrigters gebruik gemaak word. Uit die aard van die saak is swemafrigting hoogs gespesialiseerd en sal entoesiastiese persone uit die gemeenskap genooi word om in die basiese swemafrigting opgelei te word en saam met die swemafrigter te werk. Die gekwalifiseerde swemafrigter [Theo Jansen van Rensburg] sal dan vanaf George reis om die swemsessies waar te neem. Terselfdertyd word ‘n geskikte swemafrigter van die omgewing in die proses opgelei om volhoubaarheid te verseker. Die hardloopafrigter sal op Zoar gestasioneer wees en hy al een maal per week met al hierdie leerders op die Zoar Sportkompleks oefen. Daar sal vooraf opleiding aan hierdie persoon gegee word oor die spesifieke oefenmetodes wat vir tweekamp /biathlo geld. Daar sal op swemsessiedae op Ladismith kospakkies en koeldranke aan die leerders en afrigters voorsien word. Dit sal plaaslik voorberei en voorsien word om ook op hierdie manier die gemeenskap van Zoar te bemagtig. Op die hardloopoefendae sal daar ook verversings beskikbaar wees Hierdie is ‘n eerlike poging van SWD & SA Tweekamp om transformasie in hierdie gebied te bevorder. Die onderliggende doel is om hierdie gemeenskap op verskeie maniere te bemagtig sodat hulle eienaarskap daarvan kan oorneem. Die betrokkenheid van die Transformasie komponent van die Departement van Kultuursake & Sport en meer spesifiek, die SWD DCAS-kantoor, speel ‘n geweldige groot rol speel in die sukses van hierdie projek. Die belangrikste rolspelers in die projek is • Dave van der Walt [SA Tweekampontwikkelingsbeampte]: Tree op as projekleier. • Christel Johannes [ZOAR Sportraad] Plaaslike koordineerder. • SA Tweekamp/LOTTO/DCAS: Voorsiening van fondse • SWD Tweekamp: Monitering van atlete se vordering en skep van verdere geleenthede vir die atlete. • SWD Aquatics: Samewerking t.o.v. swemontwikkeling • Kannaland DM/Ladismith Munisipaliteit: Beskikbaarstelling van swembadgeriewe • Zoar Sportraad: Plaaslike beskermheer en monitor • DCAS SWD: Logistieke hulp en ondersteuning en hulp met aanbieding van sportverwante klinieke soos sportleierskap, dwelmkwessies, HIV/Vigs, noodhulp, ens. • Amalienstein, PJ Botha en Zoar primêre skole. • Wes-Kaapse Departement van Kultuursake & Sport, Transformasie komponent: Befondsing, logistiek en adviserende ondersteuning. • Sekondêre borge: Annemaries Clothing en EXOCET [beide klere voorsieners] Vir enige navrae kan Dave van der Walt [082-7734901]

SWD SPORTRAAD SE AMANDA STRIPP LEI DAMES-SPORT

Die afgelope Saterdag het die Wes-Kaap Sportraad se streke [WP, BOLAND, SWD en WESKUS] in Kaapstad vergader om Dames-Sport in die Wes-Kaap te herstruktureer en te besin oor die pad vorentoe. Tydens die vergadering is een van die SWD Sportraad se UB-lede, me Amanda Stripp van George, as die nuwe voorsitter verkies. Daar wag 'n opwindende jaar vir alle dames in sport en indien enigeen meer inligting nodig het, kan hulle gerus vir Amanda kontak by 084-2993392 of stripp.amanda@gmail.com Foto: Amanda Stripp tydens die SWDSR se jaarlikse Toekenningsfunksie

SA MARATHON CHAMPIONSHIP 13 FEB 2011 GEORGE

GOLIATH MUNRO NEEM WES-KAAP VOORSITTERSTOEL IN

Met die aanstel van adv. Lyndon Bouah, die vorige voorsitter van die Wes-Kaap Sportraad, as die Hoofdirekteur Sport van die Departement van Kultuursake en Sport, is Goliath Munro, voorsitter van die SWD Sportraad, verlede Saterdag op 'n Spesiale Algemene Vergadering van die Wes-Kaap Sportraad in Kaapstad, tot die nuwe voorsitter verkies. Dave van der Walt 082-7734901

SWDSC SPORT AWARDS NOV 2010

SAFA EDEN KRY SKEIDSREGTERSKAARTE

SAFA EDEN SOKKER ONTVANG SKEIDSREGTER-KAARTE VAN DIE SWD SPORTRAAD As deel van die Riaan Loots-projek wat geweld in sport wil teenwerk, het die SWD Sportraad die afgelope Donderdag die Rooi- en Geelkaarte aan die bestuur van SAFA Eden Sokker tydens 'n funksie op Oudtshoorn, oorhandig. Hierdie kaarte word aan alle skeidsregters in die streek voorsien vir gebruik in die wedstryde. Hierdie kaarte is alreeds deur SWD Eagles Rugbyunie en die Suid-Kaap Hokkievereniging in gebruik gestel. Op die foto oorhandig Dave van der Walt van die SWD Sportraad die kaarte aan Levesto le Roux, Vise-President van SAFA Eden. Op die foto verskyn vlnr: Shadrack Shishana [Skeidsregterkonvenor], Levesto le Roux [Vise-President: SAFA Eden], Marshall Peroldt, Patrick Jaftha [ Algemene Sekretaris], Hnery le Roux, Bernard Jonathan, Dave van der Walt [SWD Sportraad] en Eliot Kwinamo.

SWD RUGBY RED CARDED

SWD Hokkie Kaarte

SWD SPORTLUI PRESTEER OP WES-KAAP SPORT TOEKENNINGS 2009

OPENING - CALITZDORP SWEMBAD

WC FARM WORKERS DAY 2009 - OUDTSHOORN

ASH baadjies oorhandig

GOOD GOVERNANCE WORKSHOP - OUDTSHOORN - 11 SEPT 2010

SWD Annual Sport Awards 2007

 


 
 
SWD CHEQUE HAND-OVER 2012

GROOT FINANSIËLE HULP VIR SWD SPORT FEDERASIES

Die Wes-Kaapse Minister van Kultuursake & Sport, Dr Ivan Meyer, het die af ...

Read More

 
 
© SWD Sport Council. All rights reserved. Developed by JCW Hosting