Photo Gallery

GOLIATH MUNRO NEEM WES-KAAP VOORSITTERSTOEL IN

Met die aanstel van adv. Lyndon Bouah, die vorige voorsitter van die Wes-Kaap Sportraad, as die Hoofdirekteur Sport van die Departement van Kultuursake en Sport, is Goliath Munro, voorsitter van die SWD Sportraad, verlede Saterdag op 'n Spesiale Algemene Vergadering van die Wes-Kaap Sportraad in Kaapstad, tot die nuwe voorsitter verkies. Dave van der Walt 082-7734901

 


 
 
SWD CHEQUE HAND-OVER 2012

GROOT FINANSIËLE HULP VIR SWD SPORT FEDERASIES

Die Wes-Kaapse Minister van Kultuursake & Sport, Dr Ivan Meyer, het die af ...

Read More

 
 
© SWD Sport Council. All rights reserved. Developed by JCW Hosting