EDEN TMC

2016

TRANSFORMATION IN THE WC – VALUE OF SCORE CARD
TRANSFORMATION – THE CHALLENGE FOR FARM WORKERS
TRANSFORMATION – THE VIEW OF WOMEN SPORT
TRANSFORMATION AND COACHING - Abrie de Swardt
Indaba 21 May 2016 DCAS Presentation [BBailey]
SKOLESPORT EN TRANSFORMASIE
EDENSC TRANSFORMATION POLICY
EDENSC TRANSFORMATION PLAN

TRANSFORMASIE KOM EERSTENS UIT DIE HART…

Verlede Saterdag, 21 Mei 2016, het die EDEN Sportraad ‘n baie belangrike TRANSFORMASIE INDABA in Tembalethu, George, aangebied. Meer as 30 van die sportfederasies - waaronder SWD Rugby, SWD Krieket en Atletiek SWD [sportkodes wat deur die nasionale minister van sport, Fikile Mbalula, aangespreek het], was teenwoordig. Die gassprekers was Prof Quinton Johnson van NMMU en JP Naude, waarnemende President van die Weskaapse Provinsiale Sportkonfederasie terwyl die EDENSR kommissies soos Vrouesport, Plaaswerkersport en Afrigters ook insette gelewer het. Bennett Bailey, Adjunk Direkteur Sportpromosie van die Departement van Kultuursake & Sport, het as fasiliteerder opgetreë en die lewendige besprekings goed hanteer. Die George Minisiplaiteit wat die venue geborg het, is deur raadslid Rassie de Villiers verteenwoordig wat die uitdagings rondom die te kort aan fasiliteite, duidelik uitgespel het. Desmond Speelman, Voorsitter van die EDENSR, het in sy openings-rede genoem dat hierdie indaba ‘n historiese geleentheid is aangesien dit die eerste van sy soort is wat in die Weskaap aangebied word.

Een van die belangrikste stellings wat na vore gekom het, was Prof Johnson se opmerking dat transformasie eersten uit die hart moet kom - maar dat eksterne insette verseker nodig is om die proses te versnel. Dit is nie ‘n witmens-uit en swart mens-in proses nie - dit behels veel meer as dit!

JP Naude het weereens die waarde van die telkaart vir transformasie onderstreep en in sy aanbieding aangedui dat dit nie is om sportfederasies te polisieer nie, maar eerder om die sulkes te ondersteun waar die tekortkominge uitgewys word.

Na lewendige besprekings en insette deur die verteenwoordigers van die sportfederasies, het die indaba besluit om in die afsienbare tyd aan te gee aan 3 resolusies wat geneem is:
• AFRIGTING: die deel van idees en kennis, die leer by mekaar, gereelde ontmoetingsgeleent-hede, inskakeling by die EDENSR Afrigterskommissie asook die aanbied van generiese afrigters werkswinkels;
• FASILITEITE: die opstel en beskikbaarstelling van ‘n databasis van alle sportfasiliteite in die Edendistrik, insette via die munisipale sportrade in die ontwikkeling, onderhoud en verhuring van sportfasiliteite, die daarstel van ‘n register van kern-sportaktiwiteite in die Edendistrik en die behoeftes rondom dit, die hoë koste van verhuring van munisipale fasiliteite;
• SKOLESPORT: die reël van ‘n vergadering tussen senior sportfederasies en skolesportkodes; die bymekaarbring van die WKOD, EDENSR en alle rolspelers in skolesport; die prioriteits-aandag aan laerskole sport.

In antwoord op heelwat vrae oor skolesport het die sekretaris van die EDENSR, Dave van der Walt, aan die vergadering verduidelik dat die SWD Skolesport tans besig is met die proses om in lyn te kom met die NSRP en dat die proses teen September 2016 afgehandel behoort te wees.

In sy bedankingsrede het die Vise-Voorsitter van die EDENSR, Rudi Claassen, die organiseerders geloof vir hulle insig om so ‘n indaba aan te bied - dit was lankal nodig. Dit moet beslis opgevolg word in die jaar en veral die federasies wat nie teenwoordig was, te betrek. Hy het veral die George Munisipaliteit [venue], DKES [logistieke ondersteuning], EDENSR [organisering en befondsing] en die deelnemende sportfederasies bedank vir hulle bydrae om die indaba so ‘n sukses te maak!

 

EDENSC TRANFORMATION INDABA PROGRAMME

DRAFT PROGRAMME TMC INDABA 21 may 2016

2012

SWD TMC REPORT may 2012

2011

SWD TMC STATUS REPORT MAY 2011
SWD TMC REPORT MAY 2011
TRANSFORMATION AUDIT swd apr 2011
SWD TMC REPORT 18 feb 2011
TMC REFERENCE TERMS mec 2011

2010

SWDSC TMS REPORT Oct 2010
MINUTES SWD TMC 17 sept 2010
TMC WORKSHOP 16 JUL 2010
TMC SWD 2010
TRANSFORMATION SCORECARD
Transformation Charter 1
TMC workshop certificate
Terms of reference
Proforma - SWDSC & DCAS
INVITATION
ATTENDANCE LIST
TMC INDABA 2008 invite
New WC Draft Transformation Charter 25 July 2007
 


 
 
SWD CHEQUE HAND-OVER 2012

GROOT FINANSIËLE HULP VIR SWD SPORT FEDERASIES

Die Wes-Kaapse Minister van Kultuursake & Sport, Dr Ivan Meyer, het die af ...

Read More

 
 
© SWD Sport Council. All rights reserved. Developed by JCW Hosting